Wednesday, February 24, 2010

Tajuk yang terlibat dalam Ujian Pengesanan 1 (Mac 2010)

Untuk perhatian semua guru dan pelajar soalan ujian pengesanan mac ini adalah disediakan oleh PKPSM dan ianya diselaraskan seluruh negeri kelantan.

Penyediaan soalan adalah merujuk kepada rancangan pengajaran tahunan yang dikeluarkan oleh Unit Teknik dan Vokasional, JPN Kelantan.

Tajuk yang terlibat adalah:

Tingkatan 4 (silibus baru)

1.o PENGENALAN

1.1 Pendedahan Kepada Penyata Kewangan
1.2 Sejarah Perakaunan
1.3 Bentuk Organisasi
1.4 Perakaunan dan Simpan Kira
1.5 Persekitaran Perakaunan
Di Malaysia
1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan
1.7 Kitaran Perakaunan

2.0 KLASFIKASI AKAUN : ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA DAN AKAUN KONTRA
2.1 Aset
2.2 Liabiliti
2.3 Ekuiti Pemilik
2.4 Hasil
2.5 Belanja
2.6 Akaun Kontra
2.7 Carta Akaun
2.8 Persamaan Perakaunan
2.9 Sistem Catatan Bergu

3.0 DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT

3.1 Fungsi Dan Jenis Dokumen
Dalam Perniagaan
3.2 Aliran Dokumen Antara Pembeli Dan
Penjual


TINGKATAN 5 (silibus lama)

Semua topik Tingkatan 4

Topik tingkatan 5:-

1.0 Perkongsian
2.0 Pembubaran Perkongsian
3.0 Syarikat Berhad