Thursday, May 1, 2008

Kursus Pembinaan Modul 2008

Seramai lebih 90 orang guru menghadiri kursus 2 hari untuk pembinaan modul prinsip perakaunan di BTPN Kelantan, yang telah dilaksanakan dengan jayanya..

BTPN Kelantan (29 -30 April 2008)


Guru-guru memberi kerjasama sepenuh nya dalam pembinaan modul, yang melibatkan semua tajuk prinsip perakaunan tingkatan 4 & 5.. modul tersebut boleh di muat turun di menu muat turun bahan guru..