Wednesday, April 14, 2010

Unit Tek dan Vokasional JPN Kelantan bersama LCCI Jayakan Seminar Kecemerlangan Prinsip Perakaunan

Unit Teknik dan Vokasional (14 April 2010) - Seminar Kecemerlangan Prinsip Perakaunan telah dilaksanakan dengan jayanya selama 3 hari iaitu 12-14 h April 2010 mengikut Zon.

Seminar ini telah dianjurkan dengan Kerjasama LCCI, Institut Profesional Baitulmal dan Penerbitan Pelangi. Seminar ini telah mendedahkan kepada lebih 400 orang pelajar dan 100 orang guru-guru perakaunan tentang LCCI dan peluang pembelajaran di bidang perakaunan serta teknik menjawab peperiksaan SPM.

JPN Kelantan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak LCCI yang telah diwakili olen Pn Vicky Wong dan Pn Irena Mohd Arshad serta Institut Profesional Baitulmal diwakili oleh Pn Aidah yang telah sama-sama menjayakan seminar tersebut.

Pn Hjh Rani (KU) bergambar bersama Pegawai Unit Votek, Penceramah dan Jurulatih
Sebahagian pelajar yang mengikuti seminar di Zon C, SMK Pahi, Kuala Krai

Sebahagian guru yang mengikuti seminar

Muat Turun :
Taklimat LCCI-Pn Vicky wong 2010
Taklimat IP Baitulmal- Pn Aidah


Anjuran Bersama:

No comments: