Thursday, May 19, 2011

Pemantauan Pentaksiran Siri 2 Kertas 3 PA SPM

Untuk makluman semua guru Prinsip Perakaunan di Sekolah-sekolah JPN Kelantan , pemantauan kali kedua akan di laksanakan oleh pentaksir kawasan masing - masing pada 19 Jun hingga 23 Jun 2011.

Pemantauan kali kedua ini akan melibatkan penyelarasan skor dan di minta semua guru yang terlibat menyiapkan pemarkahan sebelum tempoh tersebut..

Terima kasih

Makluman daripada Ketua Pentaksir Negeri

Sunday, May 8, 2011

Jadual Peperiksaan PKBS 2 - Prinsip Perakaunan

Tingkatan 5

25/5/2011 Kertas 1 - 09.10 -10.40
Kertas 2 - 11.10 -1.40

Tingkatan 4

Oleh kerana Soalan di sediakan 1 kertas sahaja maka masa peperiksaan diselaraskan

25/5/2011 Kertas 1 dan 2 - 11.10 -1.40 (2 jam 30 minit)