Thursday, May 7, 2009

Ujian Pengesanan Prinsip Perakaunan Mei 2009

Untuk makluman kepada semua guru Prinsip Perakaunan seluruh Negeri Kelantan, satu ujian Pengesanan setara akan diadakan pada;

Tarikh : 12 Mei 2009 (Selasa)


Semua soalan telah diedarkan dalam bentuk Softcopy(CD) kepada semua guru-guru Kanan Teknik dan Vokasional sekolah masing. Diharap semuanya maklum dan tidak ada yang tertinggal